BPES

Blepharophimosis Ptosis Epicanthus Inversus Syndrome

 

BPES er også kendt som BPEI og står for Blepharophimosis Ptosis Epicanthus Inversus Syndrome.

BPES er et sjældent genetisk syndrom, som primært påvirker udviklingen af øjenomgivelserne (1,2). Symptomerne er tilstede ved fødslen (4).

 

 

Kliniske symptomer på BPES er:

Primære symptomer:

Blepharophimosis: Øjet er forsnævret horisontalt, hvor den normale øjenåbning måler 25-30 mm måler øjenåbningen ved BPES 20-22 mm(4).

 

Ptosis: Ptosis udtales med stumt ”p” på dansk. Ptose og betyder at det øverste øjenlåg ”hænger” og derved giver en forsnævret øjenåbning vertikalt. Ved BPES skyldes ptosen mangel på, eller ufunktionsdygtig levatormuskel (Den muskel som normalt åbner det øverste øjenlåg) og det er normalt gældende for begge øjne. Ptosis er som regel skyld i at den ramte tilter hovedet bagover og bruger pandemusklerne som kompensation for nemmere at kunne se ud under øjenlåget (4).

 

Epicanthus inversus: En lille hudfold ved øjets inderste krog mod næsen trækker det nederste øjenlåg indad og op, hvilket foresager yderligere forsævring af øjets åbning (4).

 

Telecanthus: Øget afstand mellem de inderste øjenkroge mod næsen, men normal afstand mellem pupillerne (4).

 

Sekundære symptomer:

Bred og flad næseryg, lavtsiddende ører, kort afstand mellem mund og næse (4,6).

 

Andre symptomer:

Manglende øjenlågsfolder og tyk hud om øjnene (4).

 

S-formet øvre øjenlåg (4).

 

Unormal hængende hud under nederste øjenlåg med ektropion (udadvendt øjenlåg) (4).

 

Problemer med dræning af tårer, grundet misdannelser omkring den indre øjenkrog (4).

 

Amblyopia: ”Dovent øje” hvor manglende synsstimuli på et øje resulterer i at øjets nerve og synssystem i hjernen udvikles abnormalt (4,5). Kan påvirke ét eller begge øjne (2). Symptomerne er at øjet drejer ind eller ud, øjnene virker ikke til at arbejde sammen, problemer med at opfange dybde korrekt, dårligt syn på det ramte øje (5). Kan behandles med briller og øjenplaster for det raske øje for at tvinge træning af det dårlige. Hvis øjet behandles før 5 års alderen er der gode chancer for at øjet får normalt syn, men mange har fortsat problemer med dybdebestemmelse (5).

 

Strabismus: Skelen, som resulterer i at øjnene ikke peger i samme retning når der kigges ligefrem (2,4). Kan forsage amblyopia (5).

 

Myopia, nærsynethed eller hyperopia, langsynethed (4).

 

 

Diagnostik

Diagnosen BPES stilles primært ud fra kliniske tegn men der kan DNA testes, hvor man undersøger det eneste gen man forbinder med BPES (FOXL2) (4).

 

 

BPES type I og type II

Der findes to typer af BPES.

Type I: Rammer kun kvinder og påvirker både øjets omgivelser(se symptomer) samt kvinders fertilitet, grundet tidlig svigt af æggestokkene (Premature ovarian failure, POF – se nedenfor) (1,2,4).

 

Type II: Rammer kvinder og mænd og påvirker kun øjets omgivelser (se symptomer) (1,2).

 

Enkelte forskningsartikler beskriver hvordan diagnosticering af type I eller II ikke nødvendigvis udelukker at børn af den ramte vil have samme type BPES (7).

 

 

Behandling

Det anbefales i flere studier (4) at behandlingen bør foretages af en genetiker, børneøjenlæge, øjenkirurg, endokrinolog (ved type I eller ukendt), fertilitets endokrinolog og gynækolog.

I Danmark bliver børnene typisk fulgt af en børnelæge.

 

Afhængig af sværhedsgraden som varierer opvejes fordele og ulemper ved operation løbende (4).

Man forsøger at undgå amblyopia(dovent øje) men ønsker samtidig at udsætte operation så længe som muligt for at give mere holdbare ptose korrektioner. (4).

 

Normalt opererer man i alderen 3-5 år med korrektion af øjenkrogen og oftest korrektion af ptosen et år efter. Er der svær ptose opererer man tidligere end 3 år (4).

 

Hvis epicanthus inversus (indre opadgående øjenkrog) er mild, laver man en Y-V korrektion (canthoplasty), men hvis svær laver man en ”dobbelt Z” korrektion.

For at mindske telecanthus indsættes en tråd hen over næsen (transnasal wire).

 

Løbende behandling foregår hos øjenlægen afhængig af alder, operationer og resultater af synsundersøgelser (4).

Derudover bør kvinder med type I/ukendt type ses af endokrinolog og gynækolog (4).

 

 

Premature ovarian failure – POF

Tidlige svigt af æggestokkene påvirker kvindens menstruation så den kommer sjældent og ofte stopper inden 40-års alderen. Tilstanden kan medføre problemer med barnløshed eller infertilitet (4). Det er endnu ikke lykkedes at restaurere æggestokkenes funktion (4).

Ved POF findes forstyrrelser i hormonbalancen:

forhøjet koncentration af FSH og LH i blodet

nedsat koncentration af estradiol og progesteron i blodet

Der findes også en lille livmoder samt abnormalt udviklede/små æggestokke.

 

Når diagnosen POF stilles, bør kvinden få lavet en ultralydsundersøgelse af bækkenet samt måling af kroppens knoglemasse. Kvinden bør anbefales en livsstil der fremmer sundhed i knogler og hjertekarkredsløbet. Dette kan f.eks. være med styrketræning, kalktilskud (1200 mg daglig), tilskud af D-vitamin (mindst 800 IU dagligt), sund diæt for at undgå overvægt samt screening for hjertekarsygdoms risici og behandling af disse (4).

 

POF (tidlig svigt af æggestokkene) behandles med hormonterapi og fertilitetsbehandling med ægdonation (4).

 

 

Genetik

BPES er en genetisk lidelse og kan skyldes:

Mutationer i FOXL2 genet, som er det eneste gen man forbinder med BPES i øjeblikket (se mere om FOXL2 nedenfor) (4). Dette gælder både type I og II (2)

Mutationer i regioner af DNA'et der styrer FOXL2 genets aktivitet (3).

Deletioner af kromosomet

Anden ukendt mutation/deletion.

 

Årsagen til mutationer/deletioner er ukendt (2).

 

BPES nedarves ved at ét muteret gen i hver celle er nok til at foresage BPES (autosomal dominans). Det vil sige at man som forældre har 50% risiko for at nedarve BPES til sit barn. Hvert barn har 50% risiko for at arve BPES hvis en forældre er ramt (1,2,4). Se illustration her: http://ghr.nlm.nih.gov/handbook/illustrations/patterns?show=autodominant

Det anbefales at et individ med BPES der ønsker at få børn får en snak med lægen om muligheder og risici i forbindelse med forplantning. Det er sjældent at et par, hvor en kommende forældre har BPES, ønsker fosterdiagnostik (undersøgelse af et fosters gener der kan vise om fosteret er ramt af BPES) (4).

 

I nogle tilfælde nedarves BPES, men syndromet kan også forekomme som en ny-mutation hos mennesker uden familiemedlemmer der er ramt af BPES (9).

 

Hvis BPES ikke skyldes en mutation af FOXL2 genet, kan det skyldes at menneskets DNA har en deletion, altså mangler et stykke af DNA'et. Dette kan være skyld i at FOXL2 mangler, sammen med en eller flere nabo-gener. Mennesker med deletioner i deres DNA har symptomer på BPES og kan have ”mere med i pakken”. Hvad ”mere med i pakken” dækker over, er betinget af hvilke gener der mangler men kan indebære et meget lille hoved (microcephaly), forskellige grader af mental retardering, hjertefejl og forsinket vækst (3,4).

 

 

Antal tilfælde

Officielt er prævalensen ukendt (4).

 

Det skal dog nævnes at kilder på yahoo gruppen har regnet sig frem til at prævalensen ligger mellem 1/100.000 og 8/1.000.000, derfor i snit 9/1.000.000.

 

Der er ikke rapporteret forskelle i køn, race eller etnicitet (4).

 

Derudover

Det er værd at nævne at tilstanden kan variere betydeligt i sværhedsgrad (1).

 

Nogle BPES ramte kan være lysfølsomme. Her er nogle gode råd:

Hav nogle gode solbriller og til babyer evt. skibriller, men de må ikke sidde for stramt da babyen så ikke kan åbne øjnene.

Benyt hellere væghængte lamper og lamper der står, end loftlamper, da de kan give et skarpt lys lige i øjnene.

Vær opmærksom i bilen, da sollys lige i ansigtet kan være meget ubehageligt. Brug solafskærmning.

Lad barnet brugt kasket eller anden solafskærmende hat.

Installer lysdæmper i de rum hvor barnet befinder sig tidlig morgen, f.eks. på badeværelset.

 

Nogle BPES ramte har problemer med tørre øjne og måske også med mangel på tårer. Her er nogle råd:

Brug en simpel øjensalve til nat, tal med din øjenlæge om dette.

Hvis luften i huset er for tør, så hæng et fugtigt klæde eller vasketøj til tørre i rummet, hvilket vil frigive fugt til luften.

 

 

FOXL2

FOXL2 står for ”forkhead box L2”

FOXL2 genet bidrager med instruktioner til at lave et protein som medvirker til udviklingen af fosterets øjenlåg og æggestokke. FOXL2 proteinerne er også aktive i æggestokkene hos voksne (2).

 

Mere end 130 mutationer i FOXL2 genet er fundet hos BPES ramte.

Hos BPES type I er mutationen skyld i et forkortet FOXL2 protein.

Ved type II er mutationen skyld i et forlænget FOXL2 protein.

En anden almindelig mutation hos mennesker med BPES, tilføjer alaniner (små aminosyrer) til FOXL2 genet, hvilket gør den abnormalt lang og dysfunktionel (3).

 

 

Kilder:

(1) http://www.bpes.org.uk/

(2) http://ghr.nlm.nih.gov/condition/blepharophimosis-ptosis-and-epicanthus-inversus-syndrome

(3) http://ghr.nlm.nih.gov/gene/FOXL2

(4) Elfride De Baere (2004, updated 2009) Blepharophimosis, Ptosis, and Epicanthus Inversus. Bookshelf ID: NBK1441 PMID: 20302614 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1441/

(5) http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001014.htm

(6) http://omim.org/entry/110100

(7) http://rarediseases.info.nih.gov/GARD/Condition/10213/QnA/31001/Blepharophimosis_ptosis_and_epicanthus_inversus_syndrome_type_2.aspx

(8) http://ghr.nlm.nih.gov/handbook/illustrations/patterns?show=autodominant

(9) S-Y Wu, L Ma, Y-J Tsai and J Z-C Kuo (2006) One-Stage correction for plepharophimosis sydrome. Eye 22, s. 380-388. http://www.nature.com/eye/journal/v22/n3/full/6702644a.html

Jeg er mor til et barn med BPES. Matthias er født i januar 2012.

Han fik lavet øjenlågsløft i august 2012.

 

Jeg er sygeplejerske og vant til at læse medicinske tidsskrifter og skrive tekster med troværdige kilder.

 

Jeg har læst og samlet en masse information om BPES og skrevet en tekst om det på dansk, da vi følte os meget alene som forældre til et barn med denne tilstand. Derfor har jeg nu lagt teksten ud på det store internet med håbet om at andre forældre i vores situation kan få glæde af det.

 

I er altid velkomne til at kontakte mig på mail nadiri@nadiri.dk.